Myeloblastin

Myeloblastin

Svensk definition

Ett polymorfonukleärt serinproteas från leukocyter som bryter ned proteiner som elastin, fibronektin, laminin, vitronektin och kollagen. Det har fått sitt namn för sin förmåga att reglera myeloidcellers växt och differentiering.

Engelsk definition

A polymorphonuclear leukocyte-derived serine protease that degrades proteins such as ELASTIN; FIBRONECTIN; LAMININ; VITRONECTIN; and COLLAGEN. It is named for its ability to control myeloid cell growth and differentiation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Leukocyte Proteinase 3 Proteinase 3, Leukocyte Myeloblastin, Human Human Myeloblastin N-Proteinase 4 N Proteinase 4 PRTN3 Gene Protein Protein, PRTN3 Gene Neutrophil Proteinase 3, Human Neutrophil Proteinase 4 Proteinase 4, Neutrophil Proteinase 3 Wegener Autoantigen Autoantigen, Wegener C-ANCA Antigen Antigen, C-ANCA C ANCA Antigen Azurophil Granule Protein 7 Neutrophil Proteinase 3 Proteinase 3, Neutrophil