Microfluidics

Mikrofluidik

Svensk definition

Studier av vätskekanaler och -kammare i mikroformat (dimensioner i tiotals till hundratals mikrometer; volymer i nanoliter eller pikoliter). Tekniken är av intresse inom biologisk mikrocirkulation och används i mikrokemi och andra undersökningsmetoder.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Microfluidic