Aortic Stenosis, Supravalvular

Aortastenos, supravalvulär

Svensk definition

Patologisk sammandragning i området ovan aortaklaffen, karakteriserad av att utflödet från vänstra kammaren till aortan är begränsat.

Engelsk definition

A pathological constriction occurring in the region above the AORTIC VALVE. It is characterized by restricted outflow from the LEFT VENTRICLE into the AORTA.

Svenska synonymer

Supravalvulär aortastenos

Engelska synonymer

Supravalvular Aortic Stenosis Supravalvular Stenosis, Aortic Stenosis, Aortic Supravalvular Stenosis, Supravalvular Aortic Aortic Supravalvular Stenosis Aortic Supravalvular Stenoses Stenoses, Aortic Supravalvular Supravalvular Stenoses, Aortic Supravalvar Aortic Stenosis