Myotonic Disorders

Myotoniska störningar

Svensk definition

Sjukdomar präglade av myotoni, ärftlig eller förvärvad. Myotonin kan vara begränsad till vissa muskler, t ex musklerna i handen, eller uppträda som ett utbrett tillstånd. Störningarna kan ha med defekta natriumkanaler och kloridkanaler att göra. Myotonisk dystrofi och myotonia congenita är två vanliga former av dessa störningar. Proximal myotonisk myopati debuterar ofta som myotoni med muskelsmärta tidigt i vuxen ålder, och senare i livet följer lårmuskelsvaghet och grå starr.

Engelsk definition

Diseases characterized by MYOTONIA, which may be inherited or acquired. Myotonia may be restricted to certain muscles (e.g., intrinsic hand muscles) or occur as a generalized condition.

Svenska synonymer

Myotoniska myopatier von Eulenburgs sjukdom Paramyotonia congenita

Engelska synonymer

Disorder, Myotonic Disorders, Myotonic Myotonic Disorder Myopathies, Myotonic Myopathy, Myotonic Myotonic Myopathies Myotonic Myopathy Paramyotonia Congenita Without Cold Paralysis Myotonia Fluctuans Paramyotonia Congenita Paralysis Periodica Paramyotonia Eulenburg's Disease Eulenburg Disease Paramyotonia Congenita of von Eulenberg Von Eulenberg's Disease Von Eulenberg Disease