Myasthenic Syndromes, Congenital

Kongenital myasteni

Svensk definition

En heterogen grupp sjukdomar som kännetecknas av en medfödd defekt i signalöverföringen vid nerv-muskelförbindelsen. Dessa kan vara både presynaptiska, synaptiska eller postsynaptiska (som inte har autoimmuna orsaker). De flesta av dessa sjukdomar beror på mutationer av olika underenheter av nikotinacetylkolinreceptorn på kontaktens postsynaptiska yta.

Engelsk definition

A heterogeneous group of disorders characterized by a congenital defect in neuromuscular transmission at the NEUROMUSCULAR JUNCTION. This includes presynaptic, synaptic, and postsynaptic disorders (that are not of autoimmune origin). The majority of these diseases are caused by mutations of various subunits of the nicotinic acetylcholine receptor (RECEPTORS, NICOTINIC) on the postsynaptic surface of the junction. (From Arch Neurol 1999 Feb;56(2):163-7)

Svenska synonymer

Kongenitala myastena syndrom Medfödd myasthenia gravis Medfött myastensyndrom

Engelska synonymer

Myasthenic Syndrome, Congenital Syndrome, Congenital Myasthenic Syndromes, Congenital Myasthenic Myasthenia Gravis, Congenital Congenital Myasthenic Syndrome Congenital Myasthenic Syndromes Congenital Myasthenia Congenital Myasthenias Myasthenia, Congenital Myasthenias, Congenital Congenital Myasthenia Gravis Gravi, Congenital Myasthenia Myasthenic Syndromes, Congenital, Slow Channel Congenital Slow-Channel Myasthenic Syndrome Congenital Slow Channel Myasthenic Syndrome Slow-Channel Congenital Myasthenic Syndromes Slow Channel Congenital Myasthenic Syndromes Congenital Slow-Channel Myasthenic Syndromes Congenital Slow Channel Myasthenic Syndromes Myasthenic Syndrome, Congenital, Slow-Channel Slow-Channel Congenital Myasthenic Syndrome Slow Channel Congenital Myasthenic Syndrome Congenital Myasthenic Syndromes, Postsynaptic Postsynaptic Congenital Myasthenic Syndromes Postsynaptic Congenital Myasthenic Syndrome Congenital Myasthenic Syndromes, Presynaptic Presynaptic Congenital Myasthenic Syndromes Presynaptic Congenital Myasthenic Syndrome