Acquired Hyperostosis Syndrome

Förvärvat hyperostossynddrom

Svensk definition

Syndrom bestående av ledhinneinflammation, akne, små varfyllda blåsor på handflator och fotsulor, benförtjockning och beninflammation. Oftast är sjukdomen lokaliserad till övre främre bröstvägg.

Engelsk definition

Syndrome consisting of SYNOVITIS; ACNE CONGLOBATA; PALMOPLANTAR PUSTULOSIS; HYPEROSTOSIS; and OSTEITIS. The most common site of the disease is the upper anterior chest wall, characterized by predominantly osteosclerotic lesions, hyperostosis, and arthritis of the adjacent joints. The association of sterile inflammatory bone lesions and neutrophilic skin eruptions is indicative of this syndrome.

Svenska synonymer

SAPHO-syndrom

Engelska synonymer

Acquired Hyperostosis Syndromes Hyperostosis Syndrome, Acquired Hyperostosis Syndromes, Acquired Syndrome, Acquired Hyperostosis Syndromes, Acquired Hyperostosis Synovitis, Acne, Pustlosis, Hyperostosis, and Osteomyelitis SAPHO Syndrome SAPHO Syndromes Syndrome, SAPHO Syndromes, SAPHO