Activated Protein C Resistance

Aktiverat protein C-resistens

Svensk definition

En hemostatisk rubbning som kännetecknas av svag antikoagulansrespons på aktiverat protein-C (APC). Den aktiverade formen av faktor V (faktor Va) bryts ned långsammare av APC. Faktor V-Leidenmutation (R506Q) är den vanligaste orsaken till APC-resistens.

Engelsk definition

A hemostatic disorder characterized by a poor anticoagulant response to activated protein C (APC). The activated form of Factor V (Factor Va) is more slowly degraded by activated protein C. Factor V Leiden mutation (R506Q) is the most common cause of APC resistance.

Svenska synonymer

APC-resistens

Engelska synonymer

APC Resistance Resistance, APC