Hepatitis, Autoimmune

Hepatit, autoimmun

Svensk definition

En obotlig, företrädesvis periportal hepatit, oftast förenad med hypergammaglobulinemi och serumautoantikroppar. Antagandet att det skulle finnas serologiska undergrupper (typ 1, 2 och 3) är kontroversiellt. Dessutom förekommer hos vissa patienter olika former, med särdrag av antingen autoimmun hepatit och annan typ av kronisk leversjukdom (överlappningssyndrom) eller med drag som är oförenliga med autoimmun hepatit (separatsyndrom).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Autoimmune Hepatitides Hepatitides, Autoimmune Autoimmune Chronic Hepatitis Autoimmune Chronic Hepatitides Chronic Hepatitides, Autoimmune Chronic Hepatitis, Autoimmune Hepatitides, Autoimmune Chronic Hepatitis, Autoimmune Chronic Autoimmune Hepatitis