Severe Dengue

Allvarlig dengue

Svensk definition

En virulent form av dengue, kännetecknad av trombocytopeni och hemokoncentration (1. och 2. graden) och med positivt tourniquettest som utmärkande drag. När den åtföljs av cirkulationskollaps och chock (av 3. och 4. graden) föreligger dengue-chocksyndrom.

Engelsk definition

A virulent form of dengue characterized by THROMBOCYTOPENIA and an increase in vascular permeability (grades I and II) and distinguished by a positive pain test (e.g., TOURNIQUET PAIN TEST). When accompanied by SHOCK (grades III and IV), it is called dengue shock syndrome.

Svenska synonymer

Dengue-blödarfeber Dengue chocksyndrom

Engelska synonymer

Dengue, Severe Dengues, Severe Severe Dengues Dengue Hemorrhagic Fever Thai Hemorrhagic Fever Fever, Thai Hemorrhagic Philippine Hemorrhagic Fever Fever, Philippine Hemorrhagic Singapore Hemorrhagic Fever Fever, Singapore Hemorrhagic Hemorrhagic Fever, Dengue Hemorrhagic Dengue Hemorrhagic Dengues Dengue Shock Syndrome