Syncope, Vasovagal

Vasovagal synkope

Svensk definition

Övergående medvetandeförlust orsakad av blodtryckssänkning som hänger samman med ökad vagal spänning och perifer kärlutvidgning.

Engelsk definition

Loss of consciousness due to a reduction in blood pressure that is associated with an increase in vagal tone and peripheral vasodilation.

Svenska synonymer

Neurokardiogen synkope Vanlig svimning Vasovagal svimning Elakartad neurokardiogen synkope Neurogen synkope Neurogen swimning

Engelska synonymer

Syncopes, Vasovagal Vasovagal Syncope Vasovagal Syncopes Syncope, Vasovagal, Neurally-Mediated Syncope, Vasodepressor Syncopes, Vasodepressor Vasodepressor Syncope Vasodepressor Syncopes Neurally Mediated Faint Faint, Neurally Mediated Faints, Neurally Mediated Neurally Mediated Faints Syncope, Neurocardiogenic Neurocardiogenic Syncope Neurocardiogenic Syncopes Syncopes, Neurocardiogenic Syncope, Neurogenic Neurogenic Syncope Neurogenic Syncopes Syncopes, Neurogenic Syncope, Malignant Neurocardiogenic Malignant Neurocardiogenic Syncope Malignant Neurocardiogenic Syncopes Neurocardiogenic Syncope, Malignant Neurocardiogenic Syncopes, Malignant Syncopes, Malignant Neurocardiogenic Syncope, Cerebral Cerebral Syncope Cerebral Syncopes Syncopes, Cerebral Syncope, Supine Supine Syncope Supine Syncopes Syncopes, Supine