Epilepsy, Rolandic

Epilepsi, rolandisk

Svensk definition

En autosomalt dominant, ärftlig, partiell epilepsi som debuterar vid 3 till 13 års ålder. Krampanfallen är typiskt förknippade med parestesi och tonisk/klonisk aktivitet i ansiktets nedre del, tillsammans med dregling och dysartri. Episoderna uppträder vanligen nattetid och kan bli sekundärt generaliserade. I de flesta fall är de drabbade barnen neurologiskt och utvecklingsmässigt normala. EEG visar typiska, skarpa högspänningsvågor över de centrala tinningsområdena, vilka är mer uttalade vid dåsighet och sömn. Krampanfallen brukar normalt upphöra mitt i tonåren.

Engelsk definition

An autosomal dominant inherited partial epilepsy syndrome with onset between age 3 and 13 years. Seizures are characterized by PARESTHESIA and tonic or clonic activity of the lower face associated with drooling and DYSARTHRIA. In most cases, affected children are neurologically and developmentally normal. (From Epilepsia 1998 39;Suppl 4:S32-S41)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Epilepsies, Rolandic Rolandic Epilepsies Rolandic Epilepsy Sylvian Epilepsy Epilepsy, Sylvian Rolands Epilepsy Epilepsy, Rolands Benign Rolandic Epilepsy Epilepsy, Benign Rolandic Rolandic Epilepsy, Benign Benign Rolandic Epilepsy of Childhood Epilepsy, Centrotemporal Centrotemporal Epilepsies Epilepsies, Centrotemporal Centralopathic Epilepsy Centralopathic Epilepsies Epilepsies, Centralopathic Epilepsy, Centralopathic Centrotemporal Epilepsy BECTS Benign Epilepsy With Centrotemporal Spikes Benign Epilepsy Of Childhood With Centrotemporal Spikes Temporal-Central Focal Epilepsy Epilepsies, Temporal-Central Focal Epilepsy, Temporal-Central Focal Focal Epilepsies, Temporal-Central Focal Epilepsy, Temporal-Central Temporal Central Focal Epilepsy Temporal-Central Focal Epilepsies Benign Childhood Epilepsy With Centro-Temporal Spikes Benign Childhood Epilepsy With Centro Temporal Spikes BCECTS