Leukocyte Elastase

Leukocytelastas

Svensk definition

Ett enzym som katalyserar hydrolys av proteiner, inklusive elastin. Det klyver företrädesvis bindningarna på karboxylsidan av Ala och Val, med större specificitet för Ala. EC 3.4.21.37.

Engelsk definition

An enzyme that catalyzes the hydrolysis of proteins, including elastin. It cleaves preferentially bonds at the carboxyl side of Ala and Val, with greater specificity for Ala. EC 3.4.21.37.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Elastase, Leukocyte Polymorphonuclear Leukocyte Elastase Elastase, Polymorphonuclear Leukocyte Leukocyte Elastase, Polymorphonuclear Neutrophil Elastase Elastase, Neutrophil PMN Elastase Elastase, PMN Granulocyte Elastase Elastase, Granulocyte Lysosomal Elastase Elastase, Lysosomal