Mandatory Reporting

Obligatorisk rapportering

Svensk definition

Lagstadgat krav på att angivna typer av information som erhållits av yrkespersonal eller institutioner i deras arbetsutövning skall rapporteras till vederbörande myndighet.

Engelsk definition

A legal requirement that designated types of information acquired by professionals or institutions in the course of their work be reported to appropriate authorities.

Svenska synonymer

Anmälningsskyldighet Missbruksrapportering

Engelska synonymer

Reporting, Mandatory Abuse Reporting Reporting, Abuse