Landau-Kleffner Syndrome

Landau-Kleffners syndrom

Svensk definition

Ett syndrom som hos iövrigt normala barn, i åldern 4-7 år, börjar med enstaka språkstörningar och epilepsiliknande urladdningar på EEC. Olika typer av krampanfall, inkl. absensepilepsi och komplex partiell epilepsi, kan inträffa. EEC-avvikelserna och anfallen brukar gå tillbaka under puberteten. Språkstörningarna kan också gå tillbaka, men hos många kvarstår svåra språkliga defekter, bl a afasi och hörselagnosi.

Engelsk definition

A syndrome characterized by the onset of isolated language dysfunction in otherwise normal children (age of onset 4-7 years) and epileptiform discharges on ELECTROENCEPHALOGRAPHY. Seizures, including atypical absence (EPILEPSY, ABSENCE), complex partial (EPILEPSY, COMPLEX PARTIAL), and other types may occur. The electroencephalographic abnormalities and seizures tend to resolve by puberty. The language disorder may also resolve although some individuals are left with severe language dysfunction, including APHASIA and auditory AGNOSIA. (From Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed, pp749-50; J Child Neurol 1997 Nov;12(8):489-495).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Landau Kleffner Syndrome Syndrome, Landau-Kleffner Aphasia, Epileptic, Acquired Aphasia, Acquired, With Convulsive Disorder Landau-Kleffner Acquired Epileptiform Aphasia Landau Kleffner Acquired Epileptiform Aphasia Acquired Aphasia with Convulsive Disorder Acquired Epileptiform Aphasia Acquired Epileptiform Aphasias Epileptiform Aphasia, Acquired Epileptiform Aphasias, Acquired Aphasia, Acquired Epileptic Acquired Epileptic Aphasia Acquired Epileptic Aphasias Epileptic Aphasia, Acquired Epileptic Aphasias, Acquired Acquired Childhoood Aphasia with Convulsive Disorder