Epilepsy, Absence

Absensepilepsi

Svensk definition

En form av krampanfall hos barn som kännetecknas av rytmiska, generaliserade elektriska urladdningar i hjärnan. Till de kliniska tecknen hör plötsligt upphörande av pågående aktiviteter, men oftast utan ändrad kroppshållning. Anfallet åtföljs ofta av rytmiska ögonblinkningar eller smackningar med läpparna. Anfallen varar vanligtvis 5-10 sekunder och kan uppträda flera gånger dagligen. Absensepilepsi kallas även "petit mal". Juvenil absensepilepsi kännetecknas av absensanfall med början under ungdomsåren och tilltagande incidens av myoklonus och toniska/kloniska krampanfall (s k grand mal).

Engelsk definition

A seizure disorder usually occurring in childhood characterized by rhythmic electrical brain discharges of generalized onset. Clinical features include a sudden cessation of ongoing activity usually without loss of postural tone. Rhythmic blinking of the eyelids or lip smacking frequently accompanies the SEIZURES. The usual duration is 5-10 seconds, and multiple episodes may occur daily. Juvenile absence epilepsy is characterized by the juvenile onset of absence seizures and an increased incidence of myoclonus and tonic-clonic seizures. (Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed, p736)

Svenska synonymer

Petit mal-anfall Petit mal-epilepsi Pyknolepsi Juvenil absensepilepsi Atypisk absensepilepsi

Engelska synonymer

Absence Epilepsy Epilepsy, Petit Mal Petit Mal Epilepsy Akinetic Petit Mal Petit Mal, Akinetic Childhood Absence Epilepsy Absence Epilepsy, Childhood Epilepsy, Childhood Absence Pyknolepsy Pyknolepsies Pykno-Epilepsy Pykno Epilepsy Absence Seizure Disorder Absence Seizure Disorders Seizure Disorders, Absence Seizure Disorder, Absence Juvenile Absence Epilepsy Absence Epilepsy, Juvenile Epilepsy, Juvenile Absence Epilepsy Juvenile Absence Epilepsy, Absence, Atypical Epilepsy, Minor Minor Epilepsy