Cystitis, Interstitial

Cystit, interstitiell

Svensk definition

Ett sjukdomstillstånd i urinblåsan som främst drabbar kvinnor. Det kännetecknas av inflammatorisk sårbildning, vanligtvis i blåsans vertex (den översta delen), som sprider sig genom hela väggen och visar sig som en rödbrun slemhinnefläck, omgiven av ett nätverk av utstrålande kärl. Såren, vilka kallas Fenwick-Hunner- eller Hunnersår, kan läka ytligt och är mycket svåra att upptäcka. Frekvent urinering och smärta vid fyllning och tömning av blåsan är typiska tecken.

Engelsk definition

A condition with recurring discomfort or pain in the URINARY BLADDER and the surrounding pelvic region without an identifiable disease. Severity of pain in interstitial cystitis varies greatly and often is accompanied by increased urination frequency and urgency.

Svenska synonymer

Interstitiell cystit

Engelska synonymer

Cystitides, Interstitial Interstitial Cystitides Interstitial Cystitis Painful Bladder Syndrome Cystitis, Chronic Interstitial Chronic Interstitial Cystitides Cystitides, Chronic Interstitial Interstitial Cystitides, Chronic Interstitial Cystitis, Chronic Chronic Interstitial Cystitis