Entorhinal Cortex

Entorinal cortex

Svensk definition

En cellstrukturellt väldefinierad flerskiktsdel av hjärnbarken i höjd med mittre gyrus parahippocampalis, omedelbart bakom luktcentrum vid uncus. Entorinala kortex är ursprunget för det stora nervtrådssystem som leder till hippocampus, den så kallade perforantbanan.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cortex, Entorhinal Entorhinal Cortices Cortices, Entorhinal Area Entorhinalis Area Entorhinali Entorhinali, Area Entorhinalis, Area Secondary Olfactory Cortex Cortex, Secondary Olfactory Cortices, Secondary Olfactory Olfactory Cortex, Secondary Olfactory Cortices, Secondary Secondary Olfactory Cortices Entorhinal Area Area, Entorhinal Areas, Entorhinal Entorhinal Areas