Carcinoma, Signet Ring Cell

Signetringcellscancer

Svensk definition

Ett svagt differentierat adenokarcinom, i vilket cellkärnan tryckts åt ena sidan av en slemdroppe i cytoplasman. Det uppstår vanligtvis i mag-tarmkanalen.

Engelsk definition

A poorly differentiated adenocarcinoma in which the nucleus is pressed to one side by a cytoplasmic droplet of mucus. It usually arises in the gastrointestinal system.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Signet Ring Cell Carcinoma