Krukenberg Tumor

Krukenbergs tumör

Svensk definition

Karcinom i äggstockens slemhinneceller, oftast metastaser från mag-tarmkanalen, som kännetecknas av slemhinnedefekter och förekomst av signetringsliknande celler. Karcinomtypen utgör 30-40% av alla äggstocksmetastaser och kanske 1-2% av alla elakartade äggstockstumörer. Förändringarna upptäcks ofta inte förrän den primära sjukdomen är långt framskriden, och de flesta drabbade dör inom ett år. I vissa fall påträffas aldrig någon primär tumör.

Engelsk definition

Mucocellular carcinoma of the ovary, usually metastatic from the gastrointestinal tract, characterized by areas of mucoid degeneration and the presence of signet-ring-like cells. It accounts for 30%-40% of metastatic cancers to the ovaries and possibly 1%-2% of all malignant ovarian tumors. The lesions may not be discovered until the primary disease is advanced, and most patients die of their disease within a year. In some cases, a primary tumor is not found. (From Dorland, 27th ed; Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p1685)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Tumor, Krukenberg Krukenberg Carcinoma Carcinoma, Krukenberg Krukenberg's Tumor Krukenbergs Tumor Tumor, Krukenberg's