Morbillivirus Infections

Morbillivirusinfektioner

Svensk definition

Infektioner orsakade av virus av släktet Morbillivirus, familjen paramyxoviridae. Infektion ger oftast akut sjukdom hos värden, men i vissa fall kan infektionen bli ihållande och leda till försämrat tillstånd.

Engelsk definition

Infections with viruses of the genus MORBILLIVIRUS, family PARAMYXOVIRIDAE. Infections mainly cause acute disease in their hosts, although in some cases infection is persistent and leads to degenerative conditions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Infections, Morbillivirus Infection, Morbillivirus Morbillivirus Infection