Distemper

Valpsjuka

Svensk definition

Benämning på flera mycket smittsamma virussjukdomar hos djur, särskilt hundar, hos vilka infektionen orsakas av valpsjukeviruset. Den kännetecknas av tvåfasfeber, leukopeni, inflammation i tarmar och luftvägar, och ibland neurologiska komplikationer. Hos katter är infektionen känd som felin panleukopeni.

Engelsk definition

A name for several highly contagious viral diseases of animals, especially canine distemper. In dogs, it is caused by the canine distemper virus (DISTEMPER VIRUS, CANINE). It is characterized by a diphasic fever, leukopenia, gastrointestinal and respiratory inflammation and sometimes, neurologic complications. In cats it is known as FELINE PANLEUKOPENIA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Distempers Canine Distemper Canine Distempers Distempers, Canine Distemper, Canine