Morbillivirus

Morbillivirus

Svensk definition

Ett släkte av familjen Paramyxoviridae och underfamiljen Paramyxovirinae, av vilkas medlemmar de flesta har viruspartiklar med hemagglutininaktivitet, men inte neuraminidasaktivitet. Alla producerar såväl cytoplasmatiska som intracellulära inklusionskroppar. Mässlingviruset är typart.

Engelsk definition

A genus of the family PARAMYXOVIRIDAE (subfamily PARAMYXOVIRINAE) where the virions of most members have hemagglutinin but not neuraminidase activity. All members produce both cytoplasmic and intranuclear inclusion bodies. MEASLES VIRUS is the type species.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Morbilliviruses Morbilli Virus