Measles virus

Mässlingvirus

Svensk definition

Typarten av Morbillivirus och orsaken till den mycket smittsamma infektionssjukdomen mässling hos människor, vilken främst drabbar barn.

Engelsk definition

The type species of MORBILLIVIRUS and the cause of the highly infectious human disease MEASLES, which affects mostly children.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Edmonston virus