Receptors, Metabotropic Glutamate

Metabotrop glutamatreceptor

Svensk definition

Cellyteproteiner som binder glutamat och som genom G-proteiner påverkar sekundära budbärarsystem. Flera olika typer av metabotropa glutamatreceptorer har klonats. De skiljer sig åt farmakologiskt, i fördelning och i fråga om verkningsmekanismer.

Engelsk definition

Cell surface proteins that bind glutamate and act through G-proteins to influence second messenger systems. Several types of metabotropic glutamate receptors have been cloned. They differ in pharmacology, distribution, and mechanisms of action.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Metabotropic Glutamate Receptor Glutamate Receptor, Metabotropic Receptor, Metabotropic Glutamate Metabotropic Glutamate Receptors Receptors, Glutamate, Metabotropic Glutamate Receptors, Metabotropic