Autoreceptors

Autoreceptorer

Svensk definition

Transmittorreceptorer på eller nära presynaptiska terminaler, vilka är känsliga för transmittorsubstanser från själva terminalen. Hit hör också receptorer för hormoner från hormonproducerande celler.

Engelsk definition

Transmitter receptors on or near presynaptic terminals (or varicosities) which are sensitive to the transmitter(s) released by the terminal itself. Receptors for the hormones released by hormone-releasing cells are also included.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Autoreceptor