Kleine-Levin Syndrome

Kleine-Levins syndrom

Svensk definition

En sällsynt sjukdom kännetecknad av återkommande hypersomni med hyperfagi (överdriven aptit), som främst förekommer hos män upp till 30-årsåldern. Till de kliniska dragen hör mental förvirring, överdrivet sömnbehov (ca 18 timmar per dygn), rastlöshet och i vissa fall hallucinationer. Sjukdomsepisoderna varar i dagar eller veckor och kan återkomma flera gånger per år. Tillståndet kan gå tillbaka spontant under en period av flera år.

Engelsk definition

A rare condition characterized by recurrent hypersomnias associated with hyperphagia, occurring primarily in males in the second to third decade of life. Clinical features include mental confusion, excessive sleep requirements (approximately 18 hours per day), restlessness, and in some cases hallucinations. Episodes have a duration of days to weeks, and may recur several times per year. This condition may resolve spontaneously over several years. (From Adams, et al., Principles of Neurology, 6th ed, p569)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Kleine Levin Syndrome Syndrome, Kleine-Levin Kleine-Levin Hibernation Syndrome Hibernation Syndrome, Kleine-Levin Kleine Levin Hibernation Syndrome Syndrome, Kleine-Levin Hibernation Kleine-Levin-Critchley Syndrome Kleine Levin Critchley Syndrome Syndrome, Kleine-Levin-Critchley Hypersomnia, Periodic Periodic Hypersomnia Periodic Hypersomnias Familial Kleine-Levin Syndrome Familial Kleine Levin Syndrome Kleine-Levin Syndrome, Familial Syndrome, Familial Kleine-Levin Familial Hibernation (Kleine-Levin) Syndrome