Myelinolysis, Central Pontine

Central pontin myelinolys

Svensk definition

Ett tillstånd av demyelinisering som påverkar hjärnbryggan (pons) och kännetecknas kliniskt av akut, fortskridande kvadriplegi, dysartri, dysfagi och medvetandeförsämringar. Patologiska tecken omfattar bl a uttalad demyelinisering i centrala pons, utan att nervtrådar och nervceller drabbas. Tillståndet är vanligtvis förknippat med t ex hyponatremi, kronisk alkoholism, leversvikt, svåra brännskador, elakartade tumörer, blödande pankreratit, hemodialys och blodförgiftning. Snabb korrigering av hyponatremi har nämnts som en orsak till tillståndet.

Engelsk definition

A demyelinating condition affecting the PONS and characterized clinically by an acute progressive QUADRIPLEGIA; DYSARTHRIA; DYSPHAGIA; and alterations of consciousness. Pathologic features include prominent demyelination in the central PONS with sparing of axons and neurons. This condition is usually associated with systemic disorders such as HYPONATREMIA; chronic ALCOHOLISM; LIVER FAILURE; severe BURNS; malignant NEOPLASMS; hemorrhagic PANCREATITIS; HEMODIALYSIS; and SEPSIS. The rapid medical correction of hyponatremia has been cited as a cause of this condition. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp1125-6)

Svenska synonymer

Extrapontin myelinolys

Engelska synonymer

Pontine Myelinolysis, Central Myelinoclasis, Central Pontine Central Pontine Myelinoclasis Central Pontine Myelinolysis Extrapontine Myelinolysis Extrapontine Myelinolyses Myelinolyses, Extrapontine Myelinolysis, Extrapontine Extrapontine Myelinoclasis Extrapontine Myelinoclases Myelinoclases, Extrapontine Myelinoclasis, Extrapontine