Receptors, Nerve Growth Factor

Nervtillväxtfaktorreceptorer

Svensk definition

Cellytereceptorer som binder nervtillväxtfaktorer (NGF) och därmed besläktade neurotrofa faktorer, vilka även omfattar neurotrofiner, BDNF och ciliär neurotrofisk faktor (CNTF).

Svenska synonymer

Receptorer, nervtillväxtfaktor

Engelska synonymer

Nerve Growth Factor Receptors Receptors, Neurotrophin Neurotrophin Receptors NGF Receptors Receptors, Neurotrophic Factor Neurotrophic Factor Receptors Receptors, NGF Neurotrophic Factor Receptor Receptor, Neurotrophic Factor