Diabetes, Gestational

Graviditetsdiabetes

Svensk definition

Antingen symtomatisk diabetes eller försämrad glukostolerans till följd av graviditet, som återgår mot slutet av graviditeten. Hit räknas inte redan tidigare diagnostiserad diabetes hos personer som blir gravida (graviditet hos diabetiker).

Svenska synonymer

Diabetes, gestation Gestationsdiabetes

Engelska synonymer

Diabetes, Pregnancy-Induced Diabetes, Pregnancy Induced Pregnancy-Induced Diabetes Gestational Diabetes Diabetes Mellitus, Gestational Gestational Diabetes Mellitus