Urinary Retention

Urinstämma

Svenska synonymer

Urinretention

Engelska synonymer

Retention, Urinary