Eye Diseases, Hereditary

Ärftliga ögonsjukdomar

Svensk definition

Överföring av gendefekter eller kromosomavvikelser som kommer till uttryck i stora variationer i ögats struktur eller funktioner. Dessa kan ses redan vid födseln eller uppstå senare, med ett fortskridande förlopp.

Engelsk definition

Transmission of gene defects or chromosomal aberrations/abnormalities which are expressed in extreme variation in the structure or function of the eye. These may be evident at birth, but may be manifested later with progression of the disorder.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hereditary Eye Diseases Eye Disease, Hereditary Hereditary Eye Disease