Corneal Dystrophies, Hereditary

Ärftliga hornhinnedystrofier

Svensk definition

Dubbelsidiga, ärftliga störningar i hornhinnan, vanligtvis autosomalt dominanta, som kan finnas redan vid födseln, men som oftast utvecklas under ungdomsåren och fortskrider långsamt resten av livet. Central makulär dystrofi överförs som en autosomal, recessiv defekt.

Engelsk definition

Bilateral hereditary disorders of the cornea, usually autosomal dominant, which may be present at birth but more frequently develop during adolescence and progress slowly throughout life. Central macular dystrophy is transmitted as an autosomal recessive defect.

Svenska synonymer

Ärftliga corneadystrofier Ärftlig corneal dystrofi Granulär dystrofi Stromal dystrofi av kornea

Engelska synonymer

Corneal Dystrophy, Hereditary Dystrophy, Hereditary Corneal Hereditary Corneal Dystrophies Hereditary Corneal Dystrophy Corneal Dystrophies Corneal Dystrophy Dystrophy, Corneal Groenouw's Dystrophies Groenouw Dystrophies Groenouws Dystrophies Stromal Dystrophies, Corneal Corneal Stromal Dystrophies Corneal Stromal Dystrophy Dystrophy, Corneal Stromal Stromal Dystrophy, Corneal Granular Dystrophy, Corneal Corneal Granular Dystrophies Corneal Granular Dystrophy Dystrophy, Corneal Granular Macular Dystrophy, Corneal Corneal Macular Dystrophies Corneal Macular Dystrophy Dystrophy, Corneal Macular