Duane Retraction Syndrome

Duanes retraktionssyndrom

Svensk definition

Ett syndrom kännetecknat av en avsevärd begränsning av ögats abduktionsförmåga, varierande begränsning av ögats adduktion och retraktion, samt hopdragning av ögonspringan vid adduktionsförsök. Tillståndet beror på avvikande nervförsörjning till musculus rectus lateralis från den okulomotoriska nerven.

Engelsk definition

A syndrome characterized by marked limitation of abduction of the eye, variable limitation of adduction and retraction of the globe, and narrowing of the palpebral fissure on attempted adduction. The condition is caused by aberrant innervation of the lateral rectus by fibers of the OCULOMOTOR NERVE.

Svenska synonymer

Okulär retraktionssyndrom Duanes syndrom Stilling-Turk-Duane syndrom Okihiro syndrom

Engelska synonymer

Retraction Syndrome, Duane Syndrome, Duane Retraction Duane Anomaly Anomaly, Duane Duane Anomaly, Isolated Anomalies, Isolated Duane Anomaly, Isolated Duane Duane Anomalies, Isolated Isolated Duane Anomalies Isolated Duane Anomaly Stilling-Turk-Duane Syndrome Stilling Turk Duane Syndrome Stilling-Turk-Duane Syndromes Syndrome, Stilling-Turk-Duane Syndromes, Stilling-Turk-Duane Duane's Syndrome Duanes Syndrome Syndrome, Duane's Isolated Duane Retraction Syndrome Ocular Retraction Syndrome Ocular Retraction Syndromes Retraction Syndrome, Ocular Retraction Syndromes, Ocular Syndrome, Ocular Retraction Syndromes, Ocular Retraction Retraction Syndrome Retraction Syndromes Syndrome, Retraction Syndromes, Retraction Co-Contractive Retraction Syndrome Co Contractive Retraction Syndrome Co-Contractive Retraction Syndromes Retraction Syndrome, Co-Contractive Retraction Syndromes, Co-Contractive Syndrome, Co-Contractive Retraction Syndromes, Co-Contractive Retraction Duane Syndrome Syndrome, Duane Okihiro Syndrome Syndrome, Okihiro Duane Anomaly with Radial Abnormalities and Deafness Duane-Radial Ray Syndrome Duane Radial Ray Syndrome Syndrome, Duane-Radial Ray Acrorenoocular Syndrome Acrorenoocular Syndromes Syndrome, Acrorenoocular Syndromes, Acrorenoocular Duane Retraction Syndrome, Type 3 Type 3 Duane Retraction Syndrome Duane Anomaly with Radial Ray Abnormalities and Deafness Duane Retraction Syndrome, Type 1 Type 1 Duane Retraction Syndrome Duane Retraction Syndrome 1 Duane Retraction Syndrome, Type 2 Type 2 Duane Retraction Syndrome Duane Retraction Syndrome 2