Gastrinoma

Gastrinom

Svensk definition

En gastrinproducerande neuroendokrin tumör i icke-beta-öcellerna, gastrin- eller g-cellerna. Tumörtypen uppträder primärt i bukspottkörteln eller tolvfingertarmen. De flesta av tumörerna är elakartade och bildar metastaser i lever, lymfknutor och skelett, men sällan på andra platser. Förekomst av gastrinom är ett av tre kriterier för Zollinger-Ellisons syndrom, som ibland ses hos familjer med multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN-1).

Engelsk definition

A GASTRIN-secreting neuroendocrine tumor of the non-beta ISLET CELLS, the GASTRIN-SECRETING CELLS. This type of tumor is primarily located in the PANCREAS or the DUODENUM. Majority of gastrinomas are malignant. They metastasize to the LIVER; LYMPH NODES; and BONE but rarely elsewhere. The presence of gastrinoma is one of three requirements to be met for identification of ZOLLINGER-ELLISON SYNDROME, which sometimes occurs in families with MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA TYPE 1; (MEN 1).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Gastrinomas Islet Cell Tumor, Ulcerogenic Ulcerogenic Islet Cell Tumor Gastrin-Producing Tumor Gastrin Producing Tumor Gastrin-Producing Tumors Tumor, Gastrin-Producing Tumors, Gastrin-Producing