Tuberculosis, Hepatic

Levertuberkulos

Svensk definition

Infektion i levern med arter av Mycobacterium, oftast Mycobacterium tuberculosis. Tillståndet kännetecknas av små, lokala tuberkulösa förändringar eller svulstliknande massor (tuberkulom), och onormala leverfunktionsvärden.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hepatic Tuberculoses Hepatic Tuberculosis Tuberculoses, Hepatic