Tuberculosis, Cutaneous

Hudtuberkulos

Svensk definition

Tuberkulos i huden. Hit räknas även skrofler och tuberkulider, men inte lupus vulgaris (lupus).

Engelsk definition

Tuberculosis of the skin. It includes scrofuloderma and tuberculid, but not LUPUS VULGARIS.

Svenska synonymer

Kutan tuberkulos Tuberkulid Scrofuloderma

Engelska synonymer

Skin Tuberculosis Tuberculid Scrofuloderma