Somatoform Disorders

Somatoforma störningar

Svensk definition

Besvär med kroppsliga, fysiska symtom som inte kan förklaras av känd sjukdom, effekt av substanser, läkemedel eller annan psykisk störning. Symtomen måste uppvisa kliniskt signifikanta funktionella nedsättningar. Till skillnad från simulering eller simulerade sjukdomar är inte de fysiska symtom under frivillig kontroll.

Engelsk definition

Disorders having the presence of physical symptoms that suggest a general medical condition but that are not fully explained by another medical condition, by the direct effects of a substance, or by another mental disorder. The MEDICALLY UNEXPLAINED SYMPTOMS must cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other areas of functioning. In contrast to FACTITIOUS DISORDERS and MALINGERING, the physical symptoms are not under voluntary control. (APA, DSM-V)

Svenska synonymer

Somatiseringssyndrom Somatoformt smärtsyndrom Medicinskt oförklarliga syndrom Briquets sjukdom Somatiseringsstörning

Engelska synonymer

Disorder, Somatoform Disorders, Somatoform Somatoform Disorder Medically Unexplained Syndrome Syndrome, Medically Unexplained Syndromes, Medically Unexplained Unexplained Syndrome, Medically Unexplained Syndromes, Medically Medically Unexplained Syndromes Somatization Disorder Disorders, Somatization Somatization Disorders Briquet Syndrome Syndrome, Briquet Pain Disorder