Sex

Kön

Svensk definition

Alla de särdrag i reproduktionsstruktur och -funktioner, fenotyp och genotyp, som skiljer hanorganismen från honorganismen.

Engelsk definition

The totality of characteristics of reproductive structure, functions, PHENOTYPE, and GENOTYPE, differentiating the MALE from the FEMALE organism.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Phenotypic Sex Sex, Phenotypic Genotypic Sex Sex, Genotypic