Sex Characteristics

Könskarakteristika

Svensk definition

De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.

Engelsk definition

Those characteristics that distinguish one SEX from the other. The primary sex characteristics are the OVARIES and TESTES and their related hormones. Secondary sex characteristics are those which are masculine or feminine but not directly related to reproduction.

Svenska synonymer

Könsskillnader

Engelska synonymer

Characteristic, Sex Sex Characteristic Sexual Dimorphism Dimorphism, Sexual Sexual Dimorphisms Gender Differences Gender Difference Sex Dimorphism Dimorphism, Sex Sex Dimorphisms Gender Characteristics Characteristic, Gender Gender Characteristic Gender Dimorphism Dimorphism, Gender Gender Dimorphisms Sex Differences Difference, Sex Sex Difference Sexual Dichromatism Dichromatism, Sexual Dichromatisms, Sexual Sexual Dichromatisms