Phenotype

Fenotyp

Svensk definition

Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.

Engelsk definition

The outward appearance of the individual. It is the product of interactions between genes, and between the GENOTYPE and the environment.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Phenotypes