Genetic Markers

Genetiska markörer

Svensk definition

Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.

Engelsk definition

A phenotypically recognizable genetic trait which can be used to identify a genetic locus, a linkage group, or a recombination event.

Svenska synonymer

Genmarkörer DNA-markörer Kromosommarkörer

Engelska synonymer

Markers, Genetic Genetic Marker Marker, Genetic Markers, DNA DNA Markers DNA Marker Marker, DNA Chromosome Markers Chromosome Marker Marker, Chromosome Markers, Chromosome