Genes, ras

ras-gener

Svensk definition

En familj retrovirusassocierade DNA-sekvenser (ras) som ursprungligen isolerades från Harveys (H-ras, Ha-ras, rasH) och Kirstens (K-ras, Ki-ras, rasK) mussarkomvirus. Rasgenerna är välbevarade bland djurarterna, och sekvenser motsvarande såväl H-ras som K-ras har påvisats i genom från människa, fåglar, möss och ryggradslösa djur. Den närbesläktade N-rasgenen har påvisats i humana neuroblastom- och sarkomcellinjer. Samtliga gener i familjen har likartad exon-intronstruktur, och var och en kodar för ett p21-protein.

Engelsk definition

Family of retrovirus-associated DNA sequences (ras) originally isolated from Harvey (H-ras, Ha-ras, rasH) and Kirsten (K-ras, Ki-ras, rasK) murine sarcoma viruses. Ras genes are widely conserved among animal species and sequences corresponding to both H-ras and K-ras genes have been detected in human, avian, murine, and non-vertebrate genomes. The closely related N-ras gene has been detected in human neuroblastoma and sarcoma cell lines. All genes of the family have a similar exon-intron structure and each encodes a p21 protein.

Svenska synonymer

Ki-ras onkogener ras-onkogener Ki-ras gener Ha-ras gener H-ras onkogener N-ras onkogener N-ras gener v-H-ras onkogener v-Ha-ras gener v-K-ras gener v-K-ras onkogener v-Ki-ras gener v-Ki-ras onkogener H-ras gener c-H-ras gener c-H-ras proto-onkogener c-Ha-ras gener Ha-ras onkogener c-K-ras gener c-K-ras proto-onkogener c-Ki-ras gener c-Ki-ras proto-onkogener c-N-ras gener c-N-ras proto-onkogener K-ras gener K-ras onkogener ras onkogener

Engelska synonymer

ras Genes ras Gene N-ras Genes Genes, N-ras N ras Genes N-ras Gene N-ras Oncogenes N ras Oncogenes N-ras Oncogene v-H-ras Oncogenes v H ras Oncogenes v-H-ras Oncogene v-Ha-ras Genes Gene, v-Ha-ras Genes, v-Ha-ras v Ha ras Genes v-Ha-ras Gene v-Ha-ras Oncogenes v Ha ras Oncogenes v-Ha-ras Oncogene v-K-ras Genes v K ras Genes v-K-ras Gene v-K-ras Oncogenes v K ras Oncogenes v-K-ras Oncogene v-Ki-ras Genes Gene, v-Ki-ras Genes, v-Ki-ras v Ki ras Genes v-Ki-ras Gene v-Ki-ras Oncogenes v Ki ras Oncogenes v-Ki-ras Oncogene c-H-ras Genes c H ras Genes c-H-ras Gene c-H-ras Proto-Oncogenes c H ras Proto Oncogenes c-H-ras Proto-Oncogene c-Ha-ras Genes c Ha ras Genes c-Ha-ras Gene Ha-ras Oncogenes Ha ras Oncogenes Ha-ras Oncogene c-Ha-ras Proto-Oncogenes c Ha ras Proto Oncogenes c-Ha-ras Proto-Oncogene c-K-ras Genes c K ras Genes c-K-ras Gene c-K-ras Proto-Oncogenes c K ras Proto Oncogenes c-K-ras Proto-Oncogene c-Ki-ras Genes c Ki ras Genes c-Ki-ras Gene c-Ki-ras Proto-Oncogenes c Ki ras Proto Oncogenes c-Ki-ras Proto-Oncogene c-N-ras Genes c N ras Genes c-N-ras Gene c-N-ras Proto-Oncogenes c N ras Proto Oncogenes c-N-ras Proto-Oncogene H-ras Genes H ras Genes H-ras Gene H-ras Oncogenes H ras Oncogenes H-ras Oncogene Ha-ras Genes Gene, Ha-ras Genes, Ha-ras Ha ras Genes Ha-ras Gene K-ras Genes K ras Genes K-ras Gene K-ras Oncogenes K ras Oncogenes K-ras Oncogene Ki-ras Genes Gene, Ki-ras Genes, Ki-ras Ki ras Genes Ki-ras Gene Ki-ras Oncogenes Ki ras Oncogenes Ki-ras Oncogene ras Oncogene ras Oncogenes v-H-ras Genes v H ras Genes v-H-ras Gene