Pregnancy

Graviditet

Svensk definition

Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.

Engelsk definition

The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.

Svenska synonymer

Havandeskap

Engelska synonymer

Pregnancies Gestation