Pregnancy

Graviditet

Svensk definition

Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.

Svenska synonymer

Havandeskap

Engelska synonymer

Pregnancies Gestation