Pseudopregnancy

Skengraviditet

Svensk definition

Påminner om graviditet i det att menstruationen har uteblivit. Men inget ägg har implanteras. Skengraviditet kan framkallas experimentellt.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pseudopregnancies Pseudocyesis