Estrous Cycle

Östruscykel

Svensk definition

Den period av cykliska, fysiologiska och beteendemässiga förändringar som ses hos honor av icke-primatdäggdjur med östrus. Östruscykeln utgörs normalt av 4 eller 5 distinkta stadier som motsvarar den endokrina statusen (proöstrus, östrus, metöstrus, diöstrus och anöstrus). Syn. brunstcykel.

Engelsk definition

The period of cyclic physiological and behavior changes in non-primate female mammals that exhibit ESTRUS. The estrous cycle generally consists of 4 or 5 distinct periods corresponding to the endocrine status (PROESTRUS; ESTRUS; METESTRUS; DIESTRUS; and ANESTRUS).

Svenska synonymer

Estruscykel

Engelska synonymer

Cycle, Estrous Cycles, Estrous Estrous Cycles