Menstrual Cycle

Menstruationscykel

Svensk definition

Tidsförloppet mellan början av en menstruationsblödning och början av nästföljande hos kvinnor och primathonor i fruktbar ålder. Menstruationscykeln regleras av endokrin samverkan mellan hypotalamus, hypofysen, äggstockarna och könsorganen. Cykeln delas genom ägglossningen in i två faser. Beroende på äggstockens endokrina tillstånd är där en follikulär och en gulkroppsfas. Beroende på livmoderslemhinnans reaktion delas menstruationscykeln in i en proliferationsfas och en sekretionsfas.

Engelsk definition

The period from onset of one menstrual bleeding (MENSTRUATION) to the next in an ovulating woman or female primate. The menstrual cycle is regulated by endocrine interactions of the HYPOTHALAMUS; the PITUITARY GLAND; the ovaries; and the genital tract. The menstrual cycle is divided by OVULATION into two phases. Based on the endocrine status of the OVARY, there is a FOLLICULAR PHASE and a LUTEAL PHASE. Based on the response in the ENDOMETRIUM, the menstrual cycle is divided into a proliferative and a secretory phase.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cycle, Menstrual Cycles, Menstrual Menstrual Cycles Endometrial Cycle Cycle, Endometrial Cycles, Endometrial Endometrial Cycles Ovarian Cycle Cycle, Ovarian Cycles, Ovarian Ovarian Cycles