Dermatitis, Toxicodendron

Toxicodendrondermatit

Svensk definition

Ett allergiskt kontakteksem orsakat av exponering för växter av släktet Toxicodendron (Rhus toxicodendron; giftsumak, giftek), som innehåller ämnet urushiol (toxicodendrol), ett kraftigt verkande hudsensibiliserande ämne.

Engelsk definition

An allergic contact dermatitis caused by exposure to plants of the genus Toxicodendron (formerly Rhus). These include poison ivy, poison oak, and poison sumac, all plants that contain the substance urushiol, a potent skin sensitizing agent. (From Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Rhus Dermatitis Dermatitides, Rhus Dermatitis, Rhus Rhus Dermatitides Toxicodendron Dermatitis Dermatitides, Toxicodendron Toxicodendron Dermatitides Dermatitis, Poison Ivy Dermatitides, Poison Ivy Poison Ivy Dermatitides Poison Ivy Dermatitis