Phycoerythrin

Fykoerytrin

Svensk definition

Det metallfria, röda fykobilinfärgämnet i konjugerat kromoprotein hos röda alger. Tillsammans med klorofyllerna har det ljusabsorberande funktion.

Engelsk definition

The metal-free red phycobilin pigment in a conjugated chromoprotein of red algae. It functions as a light-absorbing substance together with chlorophylls.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.