Phycocyanin

Fykocyanin

Svensk definition

Det metallfria, blå fykobilinfärgämnet i konjugerat kromoprotein hos blågröna alger. Tillsammans med klorofyllerna har det ljusabsorberande funktion.

Engelsk definition

The metal-free blue phycobilin pigment in a conjugated chromoprotein of blue-green algae. It functions as light-absorbing substance together with chlorophylls.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

C-Phycocyanin C Phycocyanin