Peritonitis

Bukhinneinflammation

Svensk definition

Inflammation i bukhinnan som följd av infektiösa, autoimmuna eller kemiska processer. Primär peritonit orsakas av infektion i bukhinnehålan via hematogen eller lymfatisk spridning, sekundär peritonit uppstår då ett organ i bukhålan brister eller efter abscess i intraabdominella organ.

Svenska synonymer

Peritonit Sekundär peritonit Primär peritonit

Engelska synonymer

Secondary Peritonitis Peritonitis, Secondary Primary Peritonitis Peritonitis, Primary